Beregne sin egen låneevne

Har du regnet ut selve lånet og alle nødvendige faktorer rundt det, er det på tide å ta et steg tilbake og vurdere sin egen låneevne og lånegrense. Det finnes egne kalkulatorer på nett for å beregne sin egen låneevne, og Smarte Penger og flere andre ressurser og mellomtjenere på nett tilbyr slike til gratis bruk uten forpliktelser. 

Her fyller du inn verdier og detaljer om din livssituasjon og personlige økonomi som for eksempel inntekt, størrelse på familie, månedlige utgifter, forsikringer og eventuelle andre lån og/eller utestående gjeld. Da er det selvfølgelig en forutsetning at du har gjort det nødvendige forarbeidet og faktisk har slik informasjon tilgjengelig. Etterhvert vil det også bli aktuelt å ha nødvendig dokumentasjon som viser til og bekrefter din økonomiske situasjon. I låneevnekalkulatoren er det imidlertid bare å fylle inn verdiene. Deretter får du en vurdering av din betalingsevne som eventuell lånetaker basert på verdiene som du har fylt inn og på verdiene og satsene i dagens økonomiske klima.

Din egen låneevne bør alltid ligge til grunn for dine vurderinger med henhold til lån. Kan og bør du i det hele tatt ta opp lån, og hvor stort lån vil din økonomi eventuelt takle er faktorer som er viktig å tenke gjennom.